ดร.พิศาล ประกาศลั่น! สร้างคุณภาพชีวิตคนไทยใหม่ 
พร้อมนำทัพนักธุรกิจเอ็มไออาร์
 เป้าหมายรายได้หลักล้านกว่า 200 รหัส
 ในปี 2562 ระดมผู้นำปักหมุดหัวเมืองหลัก 4 ภาค!!

21 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา
บริษัทเอ็มไออาร์เวิลด์วายด์จํากัด โดยดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี ประธานกรรมการบริหาร
คุณวีรวรรณ  เลิศวรธรรมรองประธาน และคุณวุฒิพันธ์ เลิศวรธรรม กรรมการบริหาร
จัดกิจกรรมเอ็มไออาร์วิชั่น เปิดโอกาสทางธุรกิจกับธุรกิจเครือข่ายสีขาวเอ็มไออาร์เวิลด์วายด์ ขับเคลื่อนองค์กรขยายโอกาสทางธุรกิจ ครอบคลุมหัวเมืองหลัก กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ อุดรธานี หาดใหญ่และสุราษฎร์ธานี พร้อมระดมผู้นำระดับแนวหน้าของบริษัทขับเคลื่อนด้วยระบบ MIR Power System ระบบความสำเร็จเน้นผลลัพธ์ ครบทุกฟังชั่น ตอบสนองทุกความต้องการ เป้าหมายสู่การเป็นบริษัทธุรกิจเครือข่ายชั้นนำระดับโลก ผ่านรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน ที่เน้นการบริโภคมากกว่าการลงทุน เป้าหมายสร้างนักธุรกิจเงินล้านในปีพ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่า 200 รหัส สร้างโอกาสกับผู้คนในสังคมให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั่วประเทศ
MIR VISION โดย ดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี
จากการทุ่มเททำงานด้านการค้นคว้าวิจัยพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และดำเนินธุรกิจด้านความงามและสุขภาพ หรือเรียกว่าธุรกิจดูดีมีสุขมากกว่า 30 ปี การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ หรือมิติต่างๆ ของโลกทั้งทางด้านสังคมธุรกิจ และนวัตกรรมของสินค้าต่างๆ เช่นการฟังเพลงจากเทปบันทึกเสียง 8 เทรค (TRACK) มาเป็นแคสเซ็ตเทป แผ่นดิสก์และมาเป็นดิจิทัลแบบไอพอดในปัจจุบัน หรือการบันทึกภาพด้วยฟิล์มขาวดำ มาเป็นฟิล์มสี และในที่สุดเป็นการบันทึกภาพแบบดิจิทัลโดยไม่ใช้ฟิล์มเลย ทางการแพทย์ก็เช่นกันจากการวินิจฉัยโรคด้วยภาพจากแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์ก็พัฒนามาเป็น MRI (Magnetic Resonance) ซึ่งให้ภาพ 3 มิติบนจอมอนิเตอร์ จึงช่วยวินิจฉัยได้แม่นยำกว่าเดิมมาก การวินิจฉัยยีนซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ในปัจจุบันเราก็สามารถวินิจฉัยโรคที่เกิดจากยีนได้แม่นยำเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่มีนวัตกรรมใดและองค์กรใดๆสามารถอยู่ค้ำฟ้าได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ธุรกิจที่สามารถจะอยู่ค้ำฟ้าคู่เราตลอดไปก็คือ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงามทั้งนี้เพราะทุกศาสตร์ ทุกนวัตกรรมบนโลกใบนี้ล้วนก่อเกิดมาเพื่อรับใช้ให้มนุษย์ดูดี อยู่ดีมีสุข เอื้ออำนวยให้มนุษย์สะดวกสบายขึ้น อายุยืนยาวขึ้น แข็งแรงมากขึ้น และอยู่อย่างปราศจากโรคภัย ดังคำทำนายของนักวิทยาศาสตร์ที่ว่า หากเรามีอายุยืนยาวต่อไปอีกสัก 20 ปี เราทุกคนก็สามารถมีอายุยืนยาวไปถึง 100 ปีได้ เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สำคัญ 3 ด้านของโลก คือเทคโนโลยีด้าน ชีวภาพเชิงโมเลกุล (เช่นต่อไปมนุษย์ทุกคนก็จะรู้รหัสยีนส่วนตัวของตนเอง ซึ่งจะช่วยในการวินิจฉัยและการบำบัดโรคได้ในระดับยีนและระดับโมเลกุลได้) เทคโนโลยีด้าน ควอนตัม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสื่อสารและพรมแดนการค้า ทำให้การดำเนินธุรกิจในยุคต่อไปต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงการมาถึงของโซเชียลมีเดีย (Social Media) ต่างๆในยุคโลกาภิวัตน์ การค้าเสรี และประชาคมเศรษฐกิจต่างๆ ทั่วโลกที่เกิดขึ้น รวมถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) ดังนั้นผู้บริโภคจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real Time) ซึ่งมีแหล่งข้อมูลหลากหลาย และมีแหล่งความรู้มากมายที่ให้ค้นหาและให้คำปรึกษา ดังนั้นสินค้าและบริการที่ไม่มีคุณที่ไม่มีคุณภาพจริง ไม่คุ้มค่า ไม่รู้ราคา ไม่คุ้มราคาจะอยู่ไม่ได้เพราะความฉลาด และรู้เท่าทันของผู้บริโภคนั่นเอง
นอกจากนี้ความสะดวกซื้อของผู้บริโภคก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเช่นกัน ดังนั้นการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง หาซื้อได้ทุกที่ ทุกเวลาจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของบริษัทที่จะต้องพัฒนาไปให้ถึง จากความจริงที่ว่าธุรกิจเครือข่ายขายตรงก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร ข้อมูลจากสมาคมค้าปลีกได้ประเมินมูลค่าธุรกิจค้าปลีกไว้ที่ 1.4 ล้านล้านบาท ในขณะที่มูลค่าตลาดขายตรงทั้งประเทศมีตัวเลขรวมประมาณ 65,000 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นว่ามูลค่ารวมของตลาดขายตรงเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับมูลค่าตลาดค้าปลีกและจากความจริงที่ว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขัน 360 องศากับช่องทางขายปลีกทุกช่องทางได้ เราจึงจำเป็นต้องก้าวเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกอย่างไม่มีทางเลือก โดยเราจะมุ่งพัฒนาหุ้นส่วนธุรกิจเอ็มไออาร์นอกจากมีความรู้อย่างดีในตัวสินค้าที่เป็นนวัตกรรมในยุคต่อไปนี้แล้ว ยังต้องมีความรู้และทักษะในการบริหารงานการตลาดแบบเถ้าแก่น้อยในแบบฉบับของเอ็มไออาร์ เพื่อให้เกิดความสะดวกซื้อสูงสุด ราคาถูกสุด และคุ้มค่าสุดนั้นเอง
จากการมาถึงของสื่อดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆ และโลกาภิวัฒน์ การค้าเสรีไร้พรมแดน ซึ้งการค้าธุรกิจเครือข่ายขายตรงโลกย่อมมีมูลค่าใหญ่โตมหาศาล เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดขายตรงในประเทศไทย จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เอื้ออำนวยให้ธุรกิจเอ็มไออาร์ สามารถก้าวสู่ตลาดโลกจากสภาวะแวดล้อมโลกในยุคใหม่ที่มาถึง ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งพัฒนาหุ้นส่วนธุรกิจ เอ็มไออาร์ ให้ก้าวสู่ตลาดโลกพร้อมกับเรา โดยยึดมั่นในนโยบายคุณภาพเป็นสำคัญ


MIR VISION คุณวุฒิพันธ์ เลิศวรธรรม กรรมการผู้จัดการ แสดงวิสัยทัศน์ ความพร้อมทั้งระบบ การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ รองรับการขยายตัวทางธุรกิจ สร้างความมั่นใจกับนักธุรกิจ กับความพรั่งพร้อมของระบบ ที่ใครๆก็ไม่อยากพลาดโอกาสความสำเร็จ
กิจกรรมภายในงาน บูธแสดงสินค้า สาธิตการดูแลใบหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ดรากอนบลัด น้ำแร่ธรรมชาติ บูธชงชิม ผลิตภัณฑ์คลอโรฟิลล์ กาแฟตังถั่งเช่า กาแฟโสมผสมหลิงจือ ผลิตภัณฑ์โรสเบอรี่ ผลิตภัณฑ์ปู่จิงตันบำรุงไต น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวพลัส ตรีผลา  สาธิตผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากสถาบันออกแบบทรงผมชั้นนำ บูธให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ บรรยายความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัย

การบรรยายรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทเอ็มไออาร์
และเคล็ดลับความสำเร็จจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกับธุรกิจ MIR

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่ม Skinmates ผลิตภัณฑ์ Wild honey bee Natural By MIR รังสรรค์น้ำผึ้งป่ามีความเข้มข้นและมีคุณภาพสูงจากพืชพันธุ์ตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ปราศจากสารเจือปนและยาฆ่าแมลงเพื่อให้การบำรุงและปกป้องผิวเส้นผมและหนังศีรษะได้สารสำคัญที่ทรงคุณค่าการบำรุงอย่างเต็มเปี่ยม ประสานว่านหางจระเข้สายพันธุ์ aloe barbadensis จากรัฐ Peabla ประเทศเม็กซิโกซึ่งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่จึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารจึงทำให้ได้ต้นว่านหางจระเข้ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดและควบคุมการผลิตจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกของประเทศสหรัฐอเมริกา มั่นใจได้ว่าเราใช้ว่านหางจระเข้ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก
ทั้งนี้ ดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี ประธานกรรมการบริหาร และคุณวีรวรรณ เลิศวรธรรมรองประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบรางวัลเงินสดสำหรับนักธุรกิจที่พิชิตตำแหน่งกับธุรกิจระดับ JADE ในงานนี้ด้วย


MIR VISON ดร.พิศาล ประกาศลั่น! สร้างคุณภาพชีวิตคนไทยใหม่ พร้อมนำทัพนักธุรกิจ เป้าหมายรายได้หลักล้านกว่า 200 รหัส ในปี 62


"คอร์สเรียนออนไลน์สําหรับผู้เริ่มต้น  Fast start Online "
>อีเมล์ 
การสมัคร และการใช้งานทางออนไลน์
>เว็บไซต์ 
สร้างความน่าเชื่อ ทำได้ ทำง่าย เพียง 5 นาที มีเว็บไซต์ของตนเอง
>facebook
เล่นเฟสบุค อย่างไรให้ได้เงิน 
>Line@
เปลี่ยนผู้ติดตาม ให้เป็นลูกค้า
>Google for business
ปักหมุดธุรกิจของเราบน google map

เรียนแล้วสามารถนำไปใช้งานได้จริง เห็นผลลัพธ์ สอนวิธิการทำง่ายๆ ไม่ต้องจำมากมาย เพียงแค่ให้นำไปใช้แล้วเห็นผล

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเรียนตั้งแต่พื้นฐาน งานออนไลน์ ต้องการประยุกต์ใช้สำหรับธุรกิจ หรือผู้ที่ต้องการทำเงินจากงานออนไลน์ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร

วิทยากร
โค้ชโปรชัย
คุณสิทธิชัย เนตรสืบสาย
Digital Marketing
คุณวรัญชิต อินทร์พามา
Social online expert

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
เวลา  09.00-16.00 น.

สถานที่
โรงแรมหนองหานแกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียน 900 บาท/ท่าน พร้อม อาหารเที่ยงและเบรกกาแฟ
พิเศษ
 ส่วนลด 300 บาท สำหรับการแนะนำเพื่อน (จ่ายเพียง 600 บาท เมื่อแนะนำเพื่อนมาด้วย 1 ท่าน)

สำรองที่นั่งโทร.084 683 0400

หรือสำรองที่นั่ง ทางไลน์
เพิ่มเพื่อน


สร้างสรรค์โดย Getexpert


คอร์สเรียนออนไลน์สําหรับผู้เริ่มต้น Fast start Online

หลักสูตร  "Fast Start Online " 
ติดปีกธุรกิจของคุณให้พุ่งทะยาน
-----------------
เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า
วางแผนแบรนดิ้งบนโลกออนไลน์ 
ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย และฟรี 
ของดีระดับพรีเมี่ยม
ติดปีกธุรกิจของคุณให้พุ่งทะยาน
---------------------
เนื้อหา
-สร้างเว็บไซต์ง่ายๆ ภายใน 5 นาที
-ติดตั้ง saledesk widget 
เปลี่ยนคนที่ชอบ ให้ช๊อป
-3 ประสาน เฟสบุค เว็บบล็อก ไลน์แอท 
ขายแล้ว ขายอีก
-เทคนิคสร้างรูปภาพโฆษณาสวย
 ด้วยแอปฟรี ดีและปัง
-หาแหล่งโปรโมชั่นฟรี  ช่วยสร้างยอดขาย 
ไม่ได้มีแต่เฉพาะเฟสบุคกับกูเกิ้ล ซะที่ไหน
--------------------
workshop
-การสร้างเว็บบล็อก พร้อมติดตั้ง saledesk widget
-ทำภาพโฆษณา 1 ชิ้นงาน
-การโฆษณาด้วย facebook ads 1  โฆษณา
-----------------------
ราคา 1,500 บาท
ลงทะเบียน ภายใน 30 กันยายน
เพียง 500 บาท/ท่าน
----------------------

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561
เวลา  10.00-17.00 น.
-----------------
สถานที่
ห้องโกลด์ ชั้น 3 อาคาร MIR
วิภาวดี 39 ดอนเมือง กรุงเทพ
--------------------------
สิ่งที่ผู้เรียนต้องเตรียม
-โน้ตบุค
-สมุด ปากกา
-สมาร์ทโฟน
------------------------
วิทยากร
คุณสิทธิชัย เนตรสืบสาย
Digital Marketing
-แนวคิดหลักการทำการตลาดบน Social online

คุณพงพันธ์ กลั่นคำ
-การออกแบบภาพ สื่อโฆษณา

คุณจีระพันธ์ การะเกด
-ช่องทางการตลาด

สอบถามข้อมูล ลงทะเบียน

หลักสูตร "Fast Start Online " ติดปีกธุรกิจของคุณให้พุ่งทะยาน

คอร์ส Online Marketing
"ใช่..ชอบ..ช้อป ปิดจ๊อบโลกออนไลน์"

แบรนดิ้ง ทำเองได้ เครื่องมือออนไลน์ฟรี

ของดีระดับพรีเมี่ยม เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า

สร้างตัวตน และธุรกิจของคุณบนโลกออนไลน์ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในทันที 
หลายคนใช้บริการ จ้างทีมออนไลน์ เพื่อเสนอธุรกิจของตนบนโลกออนไลน์ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากการอัพเดตข้อมูลไม่ทันท่วงที เครื่องมืออนนไลน์ที่ยุ่งยากซับซ้อน การประสานงานที่ไม่ลงตัว หมดไปกับเงินที่สูญเปล่า 
จะดีไหม ? หากท่านสามารถ ทำมันเองได้ทุกขั้นตอน ด้วยเครื่องมือที่ฟรี ง่าย ปรับแต่งได้ด้วยตนเอง
สามารถควบคุมรายจ่ายค่าโฆษณา และตรวจสอบผลลัพธ์ ด้วยตนเอง
เพียง คุณไม่รู้ว่า มันง่ายมาก!

รายละเอียดหลักสูตร

Chapter 1 สร้างการรับรู้ บอกทุกคนว่าเรา "ใช่" ในสิ่งที่เขากำลังค้นหา ผ่าน Social Network online
Blogger
ประโยชน์ การนำไปใช้
-สมัคร ติดตั้ง blogger 
- หลักการตั้งชื่อ Blog สำหรับธุรกิจ
-การเลือก โดเมนเนม
-การจัดการ blog
........
adwords
ใช้งาน google adwords ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
-การสมัครใช้งาน บัญชี adwords
-การสร้างเคมเปญ โฆษณาแรก
-หลักการของ google adwords

..........
Chapter 2 สร้างคอนเทนต์เรื่องราว ให้คน "ชอบ" 
กับ facebook fanpage
-การสร้างบัญชี facebook fanpage
-สร้าง fanpage อย่างไร ให้มีผู้ติดตามในทันที
-สร้างบัญชี Lin@ ใช้ข้อความตอบรับลูกค้าอัตโนมัติ

Chapter 3 ปิดจ๊อบ ให้ลูกค้าเลือก "ช๊อป" กับเรา

-การใช้งาน facebook messenger สำหรับปิดการขาย
-การปิดการขายด้วย Line @
-การติดตั้ง saledesk widget ของฟรี ระดับพรี่เมี่ยม

Chapter 4 Content สร้างง่าย สร้างได้ แบบมืออาชีพ

เทคนิคพื้นฐาน ที่ใช้สำหรับ ตกแต่งภาพ สร้าง ads เพื่อใช้สำหรับ Blog และ fanepage 
-เทคนิคการหาภาพฟรี สวยๆ ใช้สำหรับ blog และ fanpage
-เครื่องมือสร้าง VDO content
--------------
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
เหมาะสำหรับ 
นักขาย พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ หาตัวแทนขาย ธุรกิจเสริมความงาม อาหารเสริม เครื่องสำอาง สุขภาพ ตัวแทนประกัน นักธุรกิจเครือข่าย  นักธุรกิจอสังหา สินค้าชุมชน วิสาหกิจ OTOP ขายปลีก ค้าส่ง รับเหมาก่อสร้าง งานบริการต่างๆ 
----------------

สิ่งที่ผู้เรียน จะได้

ผลลัพธ์ของคอร์ส
มีเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ สำหรับแบรนดิ้งธุรกิจ

มี fanpage ที่มีผู้ติดตาม

และหลักการยิงโฆษณา ถึงเป้าหมาย

มีบัญชี google adwords และหลักการโฆษณา


มีบัญชี saledesk สำหรับ ปิดการขายลูกค้า และ CRM (สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า)


ให้คำปรึกษา เพิ่มเติม หลังคอร์สอบรม 


ราคา  3,000 บาท/ท่าน
พิเศษ ลดสูงสุด 30% เพียง 1,800 บาท (จำนวนจำกัด)
เมื่อลงทะเบียน ก่อน ุ6 พฤษภาคม 2561
โทร.095 325 2143
บัญชีสำหรับชำระค่าลงทะเบียน
ธนาคารไทยพานิชย์
ชื่อบัญชี ปิยะนุช เนตรสืบสาย
เลขที่บัญชี 406-217787-1

วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.30 - 17.00 น

สถานที่ Meeting Room โรงแรมธาราอเวนิว คลอง 3

สำรองที่นั่ง
คุณสิทธิชัย เนตรสืบสาย
095-325-2143

หรือสอบถามข้อมูล โปรโมชั่น คลิกที่เมนูู "ข้อมูลเพิ่มเติม"ที่เมนูด้านล่างครับ

หลักสูตร สัมมนา เชิงปฏิบัติ Social online expert คอร์ส "ใช่ ชอบ ช๊อป ปิดจ๊อบโลกออนไลน์"

บทความที่เก่ากว่า หน้าแรก