เทคนิคการนำเสนอ ทักษะสำคัญของผู้นำ


เทคนิคการนำเสนอ ทักษะสำคัญของผู้นำ
ทักษะสำคัญของผู้นำ ทักษะหนึ่งที่ผู้นำนักธุรกิจ   ต้องมีในการดำเนินธุรกิจ คือ ทักษะการเป็นวิทยากร  นักธุรกิจมากมายที่จากไม่มีความกล้าในการพูดต่อหน้าผู้คนจำน…
อ่านเพิ่มเติม »

กระแสโลกออนไลน์ กับธุรกิจเครือข่าย


กระแสโลกออนไลน์ กับธุรกิจเครือข่าย
รูปแบบการขายตรงหลายชั้น แบบ”ปากต่อปาก” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักดั้งเดิมของ ธุรกิจเครือข่าย ขายตรงหลายชั้น กำลังถูกท้าทายด้วยรูปแบบการตลาดยุคดิจิตอล ที่เป็น” Viral …
อ่านเพิ่มเติม »