กระแสโลกออนไลน์ กับธุรกิจเครือข่าย


รูปแบบการขายตรงหลายชั้น แบบ”ปากต่อปาก” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักดั้งเดิมของธุรกิจเครือข่ายขายตรงหลายชั้น กำลังถูกท้าทายด้วยรูปแบบการตลาดยุคดิจิตอล ที่เป็น”Viral Marketing” กระแสการทำธุรกิจที่ง่าย เร็ว รวย ด้วยการเสนอรูปแบบของการกระจายสินค้าด้วยระบบออนไลน์

การสร้าง content ในการนำเสนอบนโลกออนไลน์ให้กับสมาชิกนำไปใช้ การมีระบบการสั่งซื้อออนไลน์ ช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย ระบบการจัดส่งจากบริษัทโดยตรง การสัมมนาจัดผ่านระบบ Live stream ที่สมาชิกลดการเดินทาง การสร้างบัญชีรายชื่อโดยระบบตอบรับอัตโนมัติ Autoresponse การสปอนเซอร์ด้วย WEBMINAR ทำให้บริษัทขายตรงหลายชั้นหลายบริษัทต้องปรับตัว เพื่อตั้งรับการจู่โจมจากขายตรงน้องใหม่ที่เปิดตัวด้วย ระบบดิจิตอล บริษัทขายตรงยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ ที่พร้อมทั้งเงินทุนและบุคลากร

โลกของธุรกิจขายตรงแบบดั้งเดิม กำลังจะเปลี่ยนโฉม 100% หรือ?
ยังมีบางอย่างที่ระบบออนไลน์ ทำไม่ได้
ธรรมชาติของธุรกิจเครือข่ายขายตรง มีบางอย่างที่แตกต่างอยู่ในตัวของมันเอง ธุรกิจเครือข่ายถูกขับเคลื่อนด้วยพลังการนำ ที่เกิดจากการฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนา ของสมาชิกในองค์กรเครือข่าย พลังของความเชื่อ พลังของความฝัน ที่เกิดจากการถ่ายทอดจากบุคคลสู่บุคคล

ยอดขายของบริษัทขายตรง ขึ้นอยู่กับความฝันของบุคคลธรรมดาๆ ที่ถูกขยายให้ มากที่สุด สินค้าถูกกระจายออกไปตามสัดส่วนความฝันของนักธุรกิจ การสร้างแรงบันดาลใจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดและสื่อถึงกัน พลังงานบางอย่างไม่สามารถสื่อสารกันได้ผ่านออนไลน์

ระบบออนไลน์ที่ใครๆก็เหมือนกันทั้งหมด นำเสนอเว็บไซต์เดียวกัน content ที่เหมือนกันทั้งหมด การขาย Hard sale เกลื่อนโลกออนไลน์ คุณภาพของสินค้ากลายเป็นเรื่องรองจากระบบการขาย สุดท้ายเกิดนักธุรกิจที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ ธุรกิจเครือข่ายขายตรงหลายชั้น มีเพียงผู้คนที่หวังรวย เร็ว ง่าย ที่เดินเข้ามาใหม่ ถูกบังคับซื้อสินค้า ถูกบังคับขายผ่านโลกออนไลน์ ผ่าน content รูปภาพ ข้อความ มีเดีย ที่บริษัทนั้นๆจัดให้ และไม่ยอมเข้าอบรม สัมมนาความรู้ทางธุรกิจ เพราะเข้ามากับธุรกิจ ที่ถูกโปรโมทว่า ง่าย รวย เร็ว เมื่อไม่สำเร็จก็จากไปพร้อมทิ้งข้อโต้แย้ง ที่พร้อมถ่ายทอดสู่คนอื่นๆอีกมากมาย

การสร้างความเป็น unique ความเป็นเอกลักษณ์ ต่อทั้งตัวผลิตภัณฑ์ ต่อธุรกิจ เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเอง ทีม องค์กร เป็นสิ่งที่นักธุรกิจเครือข่ายใช้มันสร้างความสำเร็จ มาแล้วมากมาย

อย่างไรก็ตามระบบออนไลน์ เป็นช่องทางในการนำคนเข้าสู่ธุรกิจที่สามารถลดต้นทุนของนักธุรกิจเครือข่ายลงได้มากที่สุด การสร้างเครื่องมือสำหรับให้ผู้คนบนโลกออนไลน์ได้เจอเรา ไม่ว่าทางสังคมเครือข่ายออนไลน์ เฟสบุ้ค ไลน์ อินสตาแกรม ทวีตเตอร์ บล็อกหรือเว็บไซต์ หรือระบบอีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ สำหรับสร้างบัญชีรายชื่อผู้มุ่งหวัง 24 ชั่วโมง

 ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่นักธุรกิจเครือข่ายตัวจริงต้องเรียนรู้ นักธุรกิจทั้งใหม่และเก่า ต้องรู้วิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของตนเติบโตอย่างรวดเร็ว และเสริมความมั่นคงของธุรกิจด้วยระบบดั้งเดิม ความสัมพันธ์บุคคลต่อบุคคล การถ่ายทอดพลังการนำ การถ่ายทอดจิต วิญญาณของนักเครือข่าย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น