เทคนิคการนำเสนอ ทักษะสำคัญของผู้นำ


ทักษะสำคัญของผู้นำ
ทักษะหนึ่งที่ผู้นำนักธุรกิจ ต้องมีในการดำเนินธุรกิจ คือ ทักษะการเป็นวิทยากร  นักธุรกิจมากมายที่จากไม่มีความกล้าในการพูดต่อหน้าผู้คนจำนวนมาก กลับพูดได้เป็นวันๆเพราะธุรกิจเครือข่าย จากที่เคยประหม่า ตื่นเต้น เมื่อต้องออกไปนำเสนอ กลับสนุกกับการนำเสนอ ให้กับสมาชิก สิ่งสำคัญที่สุด ที่พวกเขาผ่านมันมาได้ คือความกล้าที่จะลงมือทำ
วันนี้เรามีเทคนิคในการนำเสนอ ง่ายๆ ลดความกลัว ความประหม่า และมีพลังในการนำเสนอครับ


เทคนิคในการนำเสนอที่ดี

เล่าเรื่องให้สนุก กระตุกต่อมความสนใจ
สร้างสไลด์ตามเนื้อหา พัฒนาตนเอง
ฝึกฝนอยู่เสมอ นำเสนออย่างมืออาชีพ

1.   ทำความรู้จักผู้ฟัง
2.   เตรียมเรื่องเล่า ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
3.   ความต่อเนื่องเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของงานที่นำเสนอ
4.   การนำเสนอที่ดี คือ การร้อยเรียงเรื่องราว เข้ากันอย่างมีความหมายทั้งเนื้อหาและภาพประกอบ
5.   จะเล่าเริ่องอะไรดี ไม่ใช่จะทำสไลด์อย่างไรดี
6.   ทำให้คนฟัง ว้าว! กับเรื่องของเรา
7.   นึกถึงเรื่องที่จะนำเสนอ ก่อนรูปที่จะนำเสนอ
8.   ผู้ฟังต้องเข้าใจ สิ่งที่เราพูด จึงจะเห็นด้วยและคล้อยตาม
9.   วางแผนล่วงหน้า กำหนดวัตถุประสงค์ เลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมในการนำเสนอ
10.         จัดลำดับการนำเสนอ เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ตัดบางอย่างที่จำเป็นออก
11.         ไม่ใช่เรานำเสนอเก่งแค่ไหน แต่อยู่ที่ผู้ชมได้ประโยชน์อะไร
12.         สร้างช่วงเวลาดีๆ ชั่วขณะ ที่จะอยู่ในใจผู้ฟังตลอดไป
13.         กระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการตามเราไปด้วย
14.         สไลด์หน้าแรกควรตื่นตา ตื่นใจ บอกเล่าเรื่องราว หรือเนื้อหาที่ กำลังจะพูดได้ทั้งหมด
15.         ใช้ภาพเพื่อสนับสนุนคำพูดของผู้นำเสนอ
16.         ภาพประกอบควรเป็นทางการ มืออาชีพ ชัดเจน ผู้ฟังจะรับรู้ตัวเรา องค์กรของเราเป็นเช่นนั้นด้วย
17.         ใส่เฉพาะข้อความสำคัญ อย่าใส่เนื้อหาทั้งหมด ลงในสไลด์ ใส่ข้อความลงไปมากเท่าไหร่ ภาพประกอบจะน่าสนใจน้อยลง
18.         ใช้ประโยชน์จากรูปแบบตัวอักษรที่แตกต่าง การเล่นคำ หรือลูกเล่นจากโปรแกรมสไลด์
19.         แปลงเนื้อหาให้เป็นภาพได้เท่าไหร่ ผลลัพธ์ที่ได้จะดีขึ้นเท่านั้น
20.         การนำเสนอคือการทำงานเป็นทีมระหว่างเรา เนื้อหา และอุปกรณ์
21.         โปรแกรมสไลด์ เป็นเครื่องมือช่วยนำเสนอเท่านั้น สิ่งสำคัญคือความสามารถในการเล่าเรื่อง
22.         สิ่งสำคัญ คือ การ ซ้อม ซ้อมและซ้อม ความกลัวละความวิตกกังวลจะหมดไป ด้วยการเตรียมตัวและการฝึกซ้อมจนมั่นใจ
23.         รู้ และเข้าใจ สิ่งที่จะนำเสนอเป็นอย่างดี เป็นตัวของตัวเอง พูดออกจากใจ
24.         พูดตรงประเด็น กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย
25.         อย่าลืมว่า น้ำเสียง มีผลต่อผู้ฟัง ใช้เสียงอย่างมีประสิทธิภาพ แสดงความกระตือรือร้น
26.         ทดสอบเสียงตัวเองให้ดังฟังชัด ปรับความดังให้เหมาะสม
27.         สบตากับผู้ฟังเป็นระยะๆ
28.         สร้างบรรยากาศให้ผู้ฟัง รู้สึกสนุกสนานบ้าง
29.         ฝึกซ้อมจนดูเป็นธรรมชาติ
30.         นึกถึงเป้าหมายของการนำเสนอ ไม่หลงทาง และบรรลุวัตถุประสงค์
31.         กรณีที่ต้องนำเสนอโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน อาจใช้เรื่องเล่าจากประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับเรื่องที่นำเสนอ
32.         การนำเสนออย่างละเอียดควรอยู่นอกรอบ หรือเตรียมเอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วนมานำเสนอประกอบ
33.         ความเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อย อาจก่อให้เกิดความสับสน อย่างใหญ่หลวง
34.         รับฟังความคิดเห็นจากผู้ฟังจนจบ อย่าเพิ่งขัดจังหวะ
35.         ถ้าการตอบคำถามมีรายละเอียด ที่ต้องแสดงอย่างครบถ้วน ควรใช้เวลานอกการนำเสนอ
36.         ควรแต่งกายให้เข้ากับบรรยากาศการนำเสนอ
37.         ฝึกการใช้อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ เช่น ไมโครโฟน โปรแกรมฉายสไลด์ เครื่องชี้แผ่นสไลด์


ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ความศรัทธา ที่ผู้อื่นกำลังมีต่อเรา นั่นแสดงว่า จุดเริ่มต้นกับความสำเร็จอย่างแท้จริงได้เริ่มขึ้นแล้ว !!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น