GetExpert Thailand จัดสัมมมนาการตลาดยุคดิจิตอล 4.0 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม ห้องศรีสง่าโรงแรม รีเวอร์ จังหวัดนครปฐม ส่วนครั้งถัดไป จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่จังหวัดกาญจนบุรี ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้ สำรองที่นั่ง 095 325 2143


GetExpert จัดสัมมนา การตลาดยุค DIGITAL 4.0

GetExpert Thailand จัดสัมมมนาการตลาดยุคดิจิตอล 4.0 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม ห้องศรีสง่าโรงแรม รีเวอร์ จังหวัดนครปฐม ส่วนครั้งถัดไป จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่จังหวัดกาญจนบุรี ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้ สำรองที่นั่ง 095 325 2143


ไม่มีความคิดเห็น