GetExpert Thailand จัดกิจกรรมงาน เสวนา การตลาดในยุคดิจิตอล 4.0 โดย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 โดยมีผู้ร่วมในงานเสวนา จำนวน 102 ท่าน สำหรับในครั้งถัดไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสำรองที่นั่ง ผ่าน GetExpert Thailand โทร.095 325 2143
GetExpert Thailand จัดกิจกรรมงาน เสวนา การตลาดในยุคดิจิตอล 4.0 โดย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 โดยมีผู้ร่วมในงานเสวนา จำนวน 102 ท่าน สำหรับในครั้งถัดไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสำรองที่นั่ง ผ่าน GetExpert Thailand โทร.095 325 2143

ไม่มีความคิดเห็น