แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนบน เว็บไซต์ partner.payallgroup.com เพื่อลงทะเบียนร้านค้าผ่านเว็บไซต์ สะดวก รวดเร็ว อนุมัติฉับไว ขายสินค้าได้เร็ว 

ผู้ค้า ผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมเรื่อง เอกสาร เช่น 

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัญชีธนาคาร
หนังสือเอกสารประกอบเช่นใบจดทะเบียนพานิชย์
และภาพถ่ายร้านค้า และสินค้าที่จะจำหน่ายบนแอพลิเคชั่น PAYALL
ข้อควรสังเกต คือเอกสารทุกชนิด จะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุ การในเอกสาร "ใช้ในการสมัครเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเพย์ออลเท่านั้น"

ขั้นตอนการลงทะเบียนร้านค้า ในเว็บ partner.payallgroup.com

แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนบน เว็บไซต์ partner.payallgroup.com เพื่อลงทะเบียนร้านค้าผ่านเว็บไซต์ สะดวก รวดเร็ว อนุมัติฉับไว ขายสินค้าได้เร็ว 

ผู้ค้า ผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมเรื่อง เอกสาร เช่น 

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัญชีธนาคาร
หนังสือเอกสารประกอบเช่นใบจดทะเบียนพานิชย์
และภาพถ่ายร้านค้า และสินค้าที่จะจำหน่ายบนแอพลิเคชั่น PAYALL
ข้อควรสังเกต คือเอกสารทุกชนิด จะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุ การในเอกสาร "ใช้ในการสมัครเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเพย์ออลเท่านั้น"

ไม่มีความคิดเห็น