สมัครสมาชิก PAYALL  
เมื่อผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนในแอพลิเคชั่น เพย์ออล Payall เรียบร้อยแล้ว สามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆกับเพย์ออล มีค่าสมัครสมาชิก 350 บาท
สิทธิ์ประโยชน์
1.ซื้อสินค้า เพย์ออล รับส่วนลด 15-30%
2.รับกรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุ (PA) 100,000 บาท
3.รับรายได้จากการจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิก ตามคุณสมบัติ

หากยังไม่ได้สมัครลงทะเบียน ท่านจะต้องลงทะเบียนโดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง Payall app ได้ฟรี จาก Google play และ Appstore


ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Payall


 เปิด แอพลิเคชั่น PAYALL

เข้าสู่ระบบ

กรอกรหัสสมาชิกและพาสเวิร์ด


เลือกเมนู สมัครสมาชิก

 ยอมรับเงื่อนไข แล้วยืนยัน
กรอกรหัสสมาชิกผู้แนะนำ เช่น TH30040251
แล้วคลิก ยืนยัน


ระบบแจ้งข้อมูลผู้แนะนำ ถ้าถูกต้องให้คลิก ตกลง

ระบบให้กด ขอรับรหัส OTP
เปิดกล่องรับข้อความ โทรศัพท์ เพื่อตรวจสอบรหัส OTP

ใส่รหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ แล้วคลิกยืนยัน

การดำเนินการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
สถานะ : สมาชิก


หน้าจอหลัก จะมีเมนูเพิ่มเติม รายการ
สินค้า PayAll เพื่อให้เลือกซื้อสินค้าสำหรับ
ทำคุณสมบัติตำแหน่ง ตามแผนรายได้ของเพย์ออล

เมื่อสมัครเป็นสมาชิกเพย์ออล
 สามารถซื้อสินค้าสะสมคะแนน
เพื่อ รับรายได้ตามแผนการ
จ่ายผลตอบแทนของเพย์ออล
โดยเริ่มต้นที่ตำแหน่ง BRONZE สะสมคะแนนซื้อสินค้า ครบ 300 PV

การซื้อสินค้า 

สอบถามข้อมูลโดยตรงการสมัครสมาชิกเพย์ออล 
โทร.095 325 2143 หรือเพิ่ม ID line : 2619000

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก PAYALLสมัครสมาชิก PAYALL  
เมื่อผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนในแอพลิเคชั่น เพย์ออล Payall เรียบร้อยแล้ว สามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆกับเพย์ออล มีค่าสมัครสมาชิก 350 บาท
สิทธิ์ประโยชน์
1.ซื้อสินค้า เพย์ออล รับส่วนลด 15-30%
2.รับกรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุ (PA) 100,000 บาท
3.รับรายได้จากการจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิก ตามคุณสมบัติ

หากยังไม่ได้สมัครลงทะเบียน ท่านจะต้องลงทะเบียนโดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง Payall app ได้ฟรี จาก Google play และ Appstore


ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Payall


 เปิด แอพลิเคชั่น PAYALL

เข้าสู่ระบบ

กรอกรหัสสมาชิกและพาสเวิร์ด


เลือกเมนู สมัครสมาชิก

 ยอมรับเงื่อนไข แล้วยืนยัน
กรอกรหัสสมาชิกผู้แนะนำ เช่น TH30040251
แล้วคลิก ยืนยัน


ระบบแจ้งข้อมูลผู้แนะนำ ถ้าถูกต้องให้คลิก ตกลง

ระบบให้กด ขอรับรหัส OTP
เปิดกล่องรับข้อความ โทรศัพท์ เพื่อตรวจสอบรหัส OTP

ใส่รหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ แล้วคลิกยืนยัน

การดำเนินการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
สถานะ : สมาชิก


หน้าจอหลัก จะมีเมนูเพิ่มเติม รายการ
สินค้า PayAll เพื่อให้เลือกซื้อสินค้าสำหรับ
ทำคุณสมบัติตำแหน่ง ตามแผนรายได้ของเพย์ออล

เมื่อสมัครเป็นสมาชิกเพย์ออล
 สามารถซื้อสินค้าสะสมคะแนน
เพื่อ รับรายได้ตามแผนการ
จ่ายผลตอบแทนของเพย์ออล
โดยเริ่มต้นที่ตำแหน่ง BRONZE สะสมคะแนนซื้อสินค้า ครบ 300 PV

การซื้อสินค้า 

สอบถามข้อมูลโดยตรงการสมัครสมาชิกเพย์ออล 
โทร.095 325 2143 หรือเพิ่ม ID line : 2619000

ไม่มีความคิดเห็น