เอกสารสำหรับสมัครสมาชิกเพย์ออล payall

1.ใบสมัครสมาชิกเพย์ออล
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
  2.1 รับรองสำเนาถูกต้อง ใช้สำหรับสมัครสมาชิกเพย์ออล
  2.2  รับรองสำเนาถูกต้อง ใช้สำหรับสมัครสมาชิกเพย์ออล ระบุ ผู้รับผลประโชน์.............
3.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ ยกเว้น ธอส.,ธกส.
  รับรองสำเนาถูกต้อง ใช้สำหรับสมาชิกเพย์ออลเท่านั้น

ส่งเอกสารไปที่

บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด
อาคาร CS Tower เลขที่ 230 ชั้น 1
ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สอน ให้คุณทำเงินกับเพย์ออล สอนจนทำได้ รับเงินจริง

ขั้นตอนสมัครลงทะเบียน PAYALL อย่างละอียด

All New Payall แผนการตลาดเพย์ออลใหม่