โปรโมทงาน สร้างโอกาส สินค้าไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก 6 สิงหาคม 2560 จ.สุราษฎ...PAYALL MLC
ขยายโอกาสสินค้าไทย สู่ตลาดโลก
Payall ผู้ให้บริการร้านค้า Payshop ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ธุรกิจสินค้า บริการของท่าน ให้เข้าถึง
ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สินค้า/บริการ และแบรนด์ของคุณจะเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว
เพย์ออล จะช่วยแนะนำสินค้า และบริการของท่านให้กับ
สมาชิกเพย์ออลที่กำลัง
ขยายและกระจายไปทั่วโลก โดยสมาชิกเพย์ออลยังช่วย
ขยายบอกต่อสินค้า/บริการ
ของท่าน ให้้ผู้ซื้ออื่น
และเพย์ออลยังมีระบบคืนกำไรตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของเพย์ออลให้กับสมาชิก ซึ่งจะเกิดกำลังซื้ออย่าง
มหาศาล
สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
เพย์ออล เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้าง
ยอดขาย ให้สินค้า/บริการของท่าน
ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงปลายนิ้วสัมผัส
โอกาสของ SME กลุ่ม OTOP เจ้าของสินค้า ตัวแทนจำหน่ายกับการนำเสนอขายบนช่อง
ทางร้านค้า Payshop วันนี้ ฟรี!!
โอกาสของผู้ขายชาวสุราษฎร์ธานี
ท่านสามารถนำสินค้า/บริการของท่าน นำเสนอขายบนร้านค้า Payshop
โดยนำสินค้า/บริการของท่านแสดงในงาน
PAYALL MLC 
ขยายโอกาสสินค้าไทย สู่ตลาดโลก
6 สิงหาคม 2560
เวลา 13.00 - 17.00 น
ณ เซาเทิร์นวิว รีสอร์ท 
ถนนเซาเทร์น ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
ติดต่อแสดงสินค้า 
คุณบุญยืน นาคสวาท 
085 994 9226
คุณวนิชาลิตา (นอม)
084 057 6872
คุณวุฒิ เอกภพ
095 275 4245

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สอน ให้คุณทำเงินกับเพย์ออล สอนจนทำได้ รับเงินจริง

ขั้นตอนสมัครลงทะเบียน PAYALL อย่างละอียด

All New Payall แผนการตลาดเพย์ออลใหม่