PAYALL MLC
ขยายโอกาสสินค้าไทย สู่ตลาดโลก
Payall ผู้ให้บริการร้านค้า Payshop ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ธุรกิจสินค้า บริการของท่าน ให้เข้าถึง
ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สินค้า/บริการ และแบรนด์ของคุณจะเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว
เพย์ออล จะช่วยแนะนำสินค้า และบริการของท่านให้กับ
สมาชิกเพย์ออลที่กำลัง
ขยายและกระจายไปทั่วโลก โดยสมาชิกเพย์ออลยังช่วย
ขยายบอกต่อสินค้า/บริการ
ของท่าน ให้้ผู้ซื้ออื่น
และเพย์ออลยังมีระบบคืนกำไรตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของเพย์ออลให้กับสมาชิก ซึ่งจะเกิดกำลังซื้ออย่าง
มหาศาล
สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
เพย์ออล เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้าง
ยอดขาย ให้สินค้า/บริการของท่าน
ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงปลายนิ้วสัมผัส
โอกาสของ SME กลุ่ม OTOP เจ้าของสินค้า ตัวแทนจำหน่ายกับการนำเสนอขายบนช่อง
ทางร้านค้า Payshop วันนี้ ฟรี!!
โอกาสของผู้ขายชาวสุราษฎร์ธานี
ท่านสามารถนำสินค้า/บริการของท่าน นำเสนอขายบนร้านค้า Payshop
โดยนำสินค้า/บริการของท่านแสดงในงาน
PAYALL MLC 
ขยายโอกาสสินค้าไทย สู่ตลาดโลก
6 สิงหาคม 2560
เวลา 13.00 - 17.00 น
ณ เซาเทิร์นวิว รีสอร์ท 
ถนนเซาเทร์น ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
ติดต่อแสดงสินค้า 
คุณบุญยืน นาคสวาท 
085 994 9226
คุณวนิชาลิตา (นอม)
084 057 6872
คุณวุฒิ เอกภพ
095 275 4245

โปรโมทงาน สร้างโอกาส สินค้าไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก 6 สิงหาคม 2560 จ.สุราษฎ...PAYALL MLC
ขยายโอกาสสินค้าไทย สู่ตลาดโลก
Payall ผู้ให้บริการร้านค้า Payshop ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ธุรกิจสินค้า บริการของท่าน ให้เข้าถึง
ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สินค้า/บริการ และแบรนด์ของคุณจะเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว
เพย์ออล จะช่วยแนะนำสินค้า และบริการของท่านให้กับ
สมาชิกเพย์ออลที่กำลัง
ขยายและกระจายไปทั่วโลก โดยสมาชิกเพย์ออลยังช่วย
ขยายบอกต่อสินค้า/บริการ
ของท่าน ให้้ผู้ซื้ออื่น
และเพย์ออลยังมีระบบคืนกำไรตามแผนการจ่ายผลตอบแทนของเพย์ออลให้กับสมาชิก ซึ่งจะเกิดกำลังซื้ออย่าง
มหาศาล
สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
เพย์ออล เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้าง
ยอดขาย ให้สินค้า/บริการของท่าน
ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงปลายนิ้วสัมผัส
โอกาสของ SME กลุ่ม OTOP เจ้าของสินค้า ตัวแทนจำหน่ายกับการนำเสนอขายบนช่อง
ทางร้านค้า Payshop วันนี้ ฟรี!!
โอกาสของผู้ขายชาวสุราษฎร์ธานี
ท่านสามารถนำสินค้า/บริการของท่าน นำเสนอขายบนร้านค้า Payshop
โดยนำสินค้า/บริการของท่านแสดงในงาน
PAYALL MLC 
ขยายโอกาสสินค้าไทย สู่ตลาดโลก
6 สิงหาคม 2560
เวลา 13.00 - 17.00 น
ณ เซาเทิร์นวิว รีสอร์ท 
ถนนเซาเทร์น ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
ติดต่อแสดงสินค้า 
คุณบุญยืน นาคสวาท 
085 994 9226
คุณวนิชาลิตา (นอม)
084 057 6872
คุณวุฒิ เอกภพ
095 275 4245

ไม่มีความคิดเห็น