ลงทะเบียน Bemallshop Training 7 ตุลาคม 2560

โปรแกรมกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
  - Business Partner Training การเปิดร้านค้า Bemallshop
    เวลา 10.00-17.00 น.
สถานที่ สำนักงานใหญ่ เพย์ออลกรุป อาคาร CS Tower รัชดาภิเษก 16

ใครบ้างที่สามารถเข้าอบรม
1.เจ้าของสินค้า/บริการ ที่ต้องการเพิ่มยอดขาย
2.ต้องการเครื่องมือ ช่วยทำการตลาด
3.ต้องการ แบรนด์สินค้าให้ดัง
หัวข้อ
ทำไมต้องเป็นผู้ขายสินค้า/บริการกับ Bemallshop
Workshop -การลงทะเบียนร้านค้า

สิ่งที่คุณจะได้รับ
-โอกาสการแข่งขันทางการตลาด กับสินค้าประเภทเดียวกัน
-เพิ่มยอดขาย สินค้า/บริการ
-สร้างแบรนด์ จากศูนย์สู่ยอดขายหลักล้าน
-ลงทะเบียนร้านค้าได้ เข้าใจระบบหลังบ้าน การจัดการร้านค้า Bemallshop

ลงทะเบียนฟรี!
https://goo.gl/Viu5iu

*หมายเหตุ
สิ่งที่ต้องเตรียม สำหรับการลงทะเบียน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัญชีธนาคาร
อุปกรณ์
1.สมาร์ทโฟน เชื่อมต่อ Internet ได้ดี 3 G หรือ 4 G 512mb ขึ้นไป
2.โน้ตบุค (ถ้ามี) พร้อมอุกรณ์สายพ่วงชาร์จ
2.สมุด ปากกา

ไม่มีความคิดเห็น