เตรียมพบกับ 2 ผู้ก่อตั้ง อารีน่า เวิลด์  Arena world

ดร.กิตติพันธ์ ตัณฑะพงษ์
ต้นแบบนักธุรกิจเครือข่ายผู้รู้ลึก รู้จริง
มีรายได้สูงสุดตลอดกาลของบริษัท
ฉายา "ขงเบ้ง" วงการเคือข่าย

ว่าที่ร้อยตรี เอกเอื้ออารีย์ ต่อเนื่อง
ผู้บรหารหนุ่มไฟแรงผู้มีประสบการณ์
ในการสร้างธุรกิจเครือข่ายมากกว่า 20 ปี ทั่วโลก
จนติดอันดับ Worldwide Top Earner

พบกันวันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561
ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จ.ระยองลงทะเบียน 12.30 น. เริ่มงาน 13.00-16.00 น.

สำรองที่นั่ง โทร.083 079 6864

Founder's Vision on Tour เตรียมพบกับ 2 ผู้ก่อตั้ง อารีน่า เวิลด์ Arena world จ.ระยองเตรียมพบกับ 2 ผู้ก่อตั้ง อารีน่า เวิลด์  Arena world

ดร.กิตติพันธ์ ตัณฑะพงษ์
ต้นแบบนักธุรกิจเครือข่ายผู้รู้ลึก รู้จริง
มีรายได้สูงสุดตลอดกาลของบริษัท
ฉายา "ขงเบ้ง" วงการเคือข่าย

ว่าที่ร้อยตรี เอกเอื้ออารีย์ ต่อเนื่อง
ผู้บรหารหนุ่มไฟแรงผู้มีประสบการณ์
ในการสร้างธุรกิจเครือข่ายมากกว่า 20 ปี ทั่วโลก
จนติดอันดับ Worldwide Top Earner

พบกันวันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561
ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จ.ระยองลงทะเบียน 12.30 น. เริ่มงาน 13.00-16.00 น.

สำรองที่นั่ง โทร.083 079 6864

ไม่มีความคิดเห็น