เช็คเลย เราชนะ ได้รับเงินเท่าไหร่ ได้อย่างไร ได้เมื่อไหร?


มติครมวันที่ 19 ม.ค. อนุมัติ มาตรการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน 7,000 บาทต่อคน ในโครงการ เราชนะ ตลอดโครงการ ครอบคลุม ผู้ได้รับการช่วยเหลือ 31.1 ล้านราย ในกรอบวงเงิน 2.1 แสนล้านบาท
 กลุ่มผู้ได้รับการเยียวยา จากมาตรการ ในโครงการ เราชนะ
 1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
2. เกษตรกร
3. ผู้มีอาชีพอิสระ
โดยมีหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเยียวยา เราชนะ ทั้งหมด 7 ข้อ 
1. มีสัญชาติไทยและมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
 3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง พนักงานอื่นใดในภาครัฐ 
4.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดจากทางราชการ
6.ไม่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ต่อปีในปี 2562 
7.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท
 
กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับการ ช่วยเหลือ เพิ่มจากจำนวนเงินที่ได้รับอยู่แล้ว 5,400 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 675 บาท

ส่วนผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี จะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มจากจำนวนเงินที่ได้รับอยู่แล้ว 5,000 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 700 บาท
กลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ และเติมเงิน ให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งวดแรก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ และจะได้รับต่อเนื่องจนครบ 7,000 บาท ทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์

กลุ่มผู้มี แอปพลิเคชั่น เป๋าตัง
 กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียน หากผ่านเกณฑ์หลัก การพิจารณาทั้ง 7 ข้อ จะได้รับข้อความกดยืนยันรับสิทธิ์ โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะได้รับการเติมเงิน งวดแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ จำนวน 3,000 บาท หลังจากนั้นจะได้รับ 1,000 บาททุกวันพฤหัสบดี ของสัปดาห์
 กลุ่มผู้ไม่มีฐานข้อมูล
กลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่ไม่มีฐานข้อมูลในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ เคยได้รับการช่วยเหลือจากโครงการคนละครึ่ง หรือโครงการ เที่ยวด้วยกัน ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
 กลุ่มนี้ จะต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 12กุมภาพันธ์ 
หากได้รับ อนุมัติสิทธิ์ เจอรับการเติมเงินครั้งแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ จำนวน 3,000 บาท และ เติมเงินให้ 1,000 บาท ต่อสัปดาห์ ไปจนครบ 7,000 บาท โดยจะได้รับการเติมเงินทุกวันพฤหัสบดีเช่นเดียวกัน กับกลุ่มผู้มี แอป เป๋าตัง
 ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้เงินได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คือ
ร้านธงฟ้า
ร้านคนละครึ่ง
และร้านในโครงการเราชนะ
ผู้ได้รับสิทธิ์ิ์สามารถใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น