สัมมนาออนไลน์ Digital Opportunity โอกาสใหม่ในโลกดิจิตอล



วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

เวลา 19.00-21.00 น

ผ่านทาง ZOOM CONFERENCE

"โอกาสใหม่ ในโลกยุคดิจิตอล"
Digital Opportunity โอกาสใหม่ในโลกดิจิตอล ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "โอกาสทางธุรกิจ จากการเปลี่ยนผ่านสู่สังคม ดิจิตอล" โดย GetExpert Thailand

........................

Topic 1 : Digital Transformation ข้อบ่งชี้ของธุรกิจ สำหรับเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิตอล โดย คุณสิทธิชัย เนตรสืบสาย


Topic 2 : EBA Platform แพลตฟอร์มการตลาดรูปแบบใหม่ ตอบสนองทุกช่องทางการตลาด สร้างโอกาสใหม่ จากการตลาดในยุค New Normal โดยคุณธรรมศักดิ์ ธรรมเที่ยง 


Topic 3 : EBA Operation ระบบปฏิบัติการของแอปพลิเคชั่น EBA โดย คุณกัลยา คำมี


Topic : 4 Food matrix นวัตกรรมสุขภาพ โดย คุณธัญสิตา ธรรมเที่ยง


Topic 5 : การนำสินค้าร่วมขายบน EBA platform โดยคุณพิเชษฐ อ่องพิมาย

.................. 







ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น