เสวนา คว้าโอกาส การตลาดบนแพลตฟอร์ม มีตังค์ Metang Platform Business Solution


สัมมนาออนไลน์
ZOOM Meeting
"เสวนา คว้าโอกาส"
Metang Platform Business Solution
ทางออกของธุรกิจในยุคแพลตฟอร์ม
ทำเงินกับธุรกิจแพลตฟอร์มใหม่ Metang
ช่องทางการตลาดใหม่ สำหรับธุรกิจ สินค้า/บริการ
หัวข้อสัมมนา
Topic 1 : Digital Transformation ข้อบ่งชี้ของธุรกิจ สำหรับเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิตอล 
Topic 2 : Network marketing การเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการของธุรกิจเครือข่าย ที่เน้นเครื่องมือทางดิจิตอล
Topic 3 : Affiliate marketing รูปแบบการตลาดแบบพันธมิตร ขายสินค้าที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของ 
Topic 4 : Metang Platform รวม 3 การตลาดใน 1 แพลตฟอร์ม ตอบโจทย์สร้างรายได้ที่เหนือกว่า 
Topic 5 : Business Solution ทางออกของธุรกิจ กับช่องทางการตลาด กับแพลตฟอร์ม มีตังค์ Metang

วิทยากร

คุณสิทธิชัย เนตรสืบสาย
GetExpert 
คุณฉัตรมณี หวังเชื้อ
กรรมการบริหาร บ.รีไลฟ์ เอนเทอร์ไพรส์ ประเทศไทย
คุณกัญญ์ดา นารี
Affiliate Marketing
คุณพสิษฐ์ไกร ชิณวงศ์
Network Marketing

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 13:00 - 15:00 น.
ห้องสัมมนา GetExpert zoom meeting 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น