เชิญร่วมงาน เสวนา คว้าโอกาส Metang Platform Business Solution
 วิถีชีวิตใหม่ New Normal จากผลกระทบ coronavirus superspreader เร่งเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างรวดเร็ว ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัว ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ โดยจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐาน ไปจนถึงกระบวนการของการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรสามารถแข่งขันในภาคธุรกิจได้อย่างดียิ่งขึ้น กิจกรรมดิจิตอล เปลี่ยนผู้บริโภคจากออฟไลน์สู่โลกออนไลน์ ศักยภาพของอุปกรณ์ดิจิตอลพกพา ที่มีประสิทธิภาพสูง โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีไร้สาย(Wireless Technology Infratructure) พัฒนาถึงขีดสุด ระบบการถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็วสูงขึ้น ข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้น ระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล(Cloud Computing Technology)ทำให้เข้าถึงข้อมูลจากทุกที่ด้วยความรวดเร็ว เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากร จากสังคมโลกหนึ่ง สู่โลกของสังคมดิจิตอล ผู้บริโภคไม่ใช่เป็นเพียงผู้เลือก แต่เป็นผู้กำหนดทิศทางตลาด ช่องทางออฟไลน์เดิมที่เน้นคุณค่าความสัมพันธ์ (Relationship)จะถูกแทนที่ด้วยระบบออนไลน์ ที่เน้นคุณค่าของความคุ้มค่า(Value)


"เสวนา คว้าโอกาส" Metang Platform Business Solution

ทางออกของธุรกิจในยุคแพลตฟอร์ม ทำเงินกับธุรกิจแพลตฟอร์มใหม่ metang ช่องทางการตลาดใหม่ สำหรับธุรกิจ สินค้า/บริการ หัวข้อสัมมนา
Topic 1 : Digital Transformation ข้อบ่งชี้ของธุรกิจ สำหรับเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิตอล
Topic 2 : Network marketing การเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการของธุรกิจเครือข่าย ที่เน้นเครื่องมือทางดิจิตอล
Topic 3 : Affiliate marketing รูปแบบการตลาดแบบพันธมิตร ขายสินค้าที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของ
Topic 4 : Metang Platform รวม 3 การตลาดใน 1 แพลตฟอร์ม ตอบโจทย์สร้างรายได้ที่เหนือกว่า
Topic 5 : Business Solution ทางออกของธุรกิจ กับช่องทางการตลาด กับแพลตฟอร์ม มีตังค์ Metang

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป ,ผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์ สินค้า/บริการ

วิทยากร

คุณสิทธิชัย เนตรสืบสาย
Getexpert Founder
ฉัตรมณี หวังเชื้อ
กรรมการผู้จัดการ บ.รีไลฟ์เอนเทอไพรส์ ประเทศไทย
กัญญ์ดา นารี
Affiliate Marketing
พสิษฐ์ไกร ชิณวงศ์ Network Marketing ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น