เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท ยูมีพลัส กรุ๊ป จำกัด โดยคุณณัฐวิชช์ ธนกฤษศิริพัฒน์ และ รศ.ดร.นิตยาวดี พันธุ์เศรษฐ 2 ประธานผู้ก่อตั้ง ถือฤกษ์งาม ทำบุญฉลองอาคารสำนักงานใหญ่ใหม่ บริษัท ยูมีพลัส กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เอเชีย ยูมีพลัส กรุ๊ป จำกัด พร้อมนำทัพผู้นำฉลองวันประวัติศาสตร์ กับคนประวัติศาสตร์ บนงานประกาศตำแหน่งเกียรติยศ นักธุรกิจยูมีพลัส 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท บริษัทยูมีพลัส ยึดนโยบายในการบริหารงานด้วยเงินสด 100% มาตลอด จนกระทั่งในปีที่ 2 ความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่น ของยูมีพลัส ก็ปรากฎเด่นชัด ทั้งการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ มูลค่ากว่า 350 ล้านบาท บนทำเลทองติดถนนพระราม 2 ย่านอุตสาหกรรม การเปิดให้บริการที่กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ ที่ AEC เพื่อนบ้านก็เป็นการลงทุนของบริษัทเองทั้งหมด และยูมีพลัส ประเทศไทย ยังเป็นบริษัทแม่ที่มีการลงทุนในบริษัทลูก ในต่างประเทศ ได้แก่ประเทศ  ลาว กัมพูชา และเมียนมา โดยการลงทุนจากประเทศไทยทั้ง 100%

กับช่วงเวลา 2 ปี  ที่ผ่านมา ยูมีพลัส สร้างสถิติ สามารถนำพานักธุรกิจยูมีพลัส ประสบความสำเร็จ รับรายได้หลักล้านบาทต่อเดือน มากกกว่า 50 รหัส รายได้หลักแสน มากกว่า 1,000 รหัส ถือเป็นบริษัทน้องใหม่ ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 


จำนวนผู้ประสบความสำเร็จ สะท้อนให้เห็นว่า แผนการจ่ายผลตอบแทน ของยูมีพลัส สามารถทำได้ไม่ยาก จากประสบการณ์ตรงของผู้บริหาร ที่คร่ำหวอดในธุรกิจเครือข่าย ทำให้การออกแบบแผน ตอบสนองต่อความต้องการ และเป็นไปได้จริง เริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายด้วยเงินเพียงจำนวนหลักพัน 

ด้วยระบบขับเคลื่อนองค์กร ที่สมบูรณ์แบบ ทำให้โอกาสความสำเร็จของหุ้นส่วนธุรกิจ ยูมีพลัส ง่ายและเป็นไปได้ หลายคนได้มีโอกาสสร้างชีวิตใหม่ กับยูมีพลัส โดยปราศจากความรู้ เงินลงทุน แต่สามารถประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลาไม่นาน  ด้วยระบบการพัฒนานักธุรกิจ จากผู้บริหารที่มีประสบการณ์

วันที่ 7 เมษายน จึงเป็นวันประวัติศาสตร์ ที่ บริษัท ยูมีพลัส ประกาศศักดา รังสรรความเพียบพร้อมทุกองค์ประกอบความสำเร็จ จัดงานประกาศเกียรติยศ กับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ในตำแหน่ง Core Leader  ตำแหน่ง JADE และตำแหน่ง Pearl เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินธุรกิจ ให้กับหุ้นส่วนธุรกิจยูมีพลัส รุ่นถัดไปกับการก้าวย่างอย่างยิ่งใหญ่และมั่นคง ของบริษัทยูมีพลัส
ทุกทิศ ทุกเส้นทางเครือข่าย มุ่งสู่ยูมีพลัส ด้วยศักยภาพความพร้อม บริษัท สินค้า แผน ทีม ผู้นำ และกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
วันนี้ ..ยูมีพลัสเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยผลลัพธ์รายได้ที่ชัดเจน การทำงานอย่างมีระบบ ผู้นำคุณภาพ จากเครือข่ายทั่วประเทศ.

วันประวัติศาสตร์!! ยูมีพลัส กรุ๊ป กับก้าวย่างที่มั่นคง สร้างสำนักงานใหญ่อลังการ พร้อมฉลองประกาศเกียรติยศแก่นักธุรกิจ UME PLUS HONOR
เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท ยูมีพลัส กรุ๊ป จำกัด โดยคุณณัฐวิชช์ ธนกฤษศิริพัฒน์ และ รศ.ดร.นิตยาวดี พันธุ์เศรษฐ 2 ประธานผู้ก่อตั้ง ถือฤกษ์งาม ทำบุญฉลองอาคารสำนักงานใหญ่ใหม่ บริษัท ยูมีพลัส กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เอเชีย ยูมีพลัส กรุ๊ป จำกัด พร้อมนำทัพผู้นำฉลองวันประวัติศาสตร์ กับคนประวัติศาสตร์ บนงานประกาศตำแหน่งเกียรติยศ นักธุรกิจยูมีพลัส 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท บริษัทยูมีพลัส ยึดนโยบายในการบริหารงานด้วยเงินสด 100% มาตลอด จนกระทั่งในปีที่ 2 ความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่น ของยูมีพลัส ก็ปรากฎเด่นชัด ทั้งการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ มูลค่ากว่า 350 ล้านบาท บนทำเลทองติดถนนพระราม 2 ย่านอุตสาหกรรม การเปิดให้บริการที่กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ ที่ AEC เพื่อนบ้านก็เป็นการลงทุนของบริษัทเองทั้งหมด และยูมีพลัส ประเทศไทย ยังเป็นบริษัทแม่ที่มีการลงทุนในบริษัทลูก ในต่างประเทศ ได้แก่ประเทศ  ลาว กัมพูชา และเมียนมา โดยการลงทุนจากประเทศไทยทั้ง 100%

กับช่วงเวลา 2 ปี  ที่ผ่านมา ยูมีพลัส สร้างสถิติ สามารถนำพานักธุรกิจยูมีพลัส ประสบความสำเร็จ รับรายได้หลักล้านบาทต่อเดือน มากกกว่า 50 รหัส รายได้หลักแสน มากกว่า 1,000 รหัส ถือเป็นบริษัทน้องใหม่ ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 


จำนวนผู้ประสบความสำเร็จ สะท้อนให้เห็นว่า แผนการจ่ายผลตอบแทน ของยูมีพลัส สามารถทำได้ไม่ยาก จากประสบการณ์ตรงของผู้บริหาร ที่คร่ำหวอดในธุรกิจเครือข่าย ทำให้การออกแบบแผน ตอบสนองต่อความต้องการ และเป็นไปได้จริง เริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายด้วยเงินเพียงจำนวนหลักพัน 

ด้วยระบบขับเคลื่อนองค์กร ที่สมบูรณ์แบบ ทำให้โอกาสความสำเร็จของหุ้นส่วนธุรกิจ ยูมีพลัส ง่ายและเป็นไปได้ หลายคนได้มีโอกาสสร้างชีวิตใหม่ กับยูมีพลัส โดยปราศจากความรู้ เงินลงทุน แต่สามารถประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลาไม่นาน  ด้วยระบบการพัฒนานักธุรกิจ จากผู้บริหารที่มีประสบการณ์

วันที่ 7 เมษายน จึงเป็นวันประวัติศาสตร์ ที่ บริษัท ยูมีพลัส ประกาศศักดา รังสรรความเพียบพร้อมทุกองค์ประกอบความสำเร็จ จัดงานประกาศเกียรติยศ กับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ในตำแหน่ง Core Leader  ตำแหน่ง JADE และตำแหน่ง Pearl เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินธุรกิจ ให้กับหุ้นส่วนธุรกิจยูมีพลัส รุ่นถัดไปกับการก้าวย่างอย่างยิ่งใหญ่และมั่นคง ของบริษัทยูมีพลัส
ทุกทิศ ทุกเส้นทางเครือข่าย มุ่งสู่ยูมีพลัส ด้วยศักยภาพความพร้อม บริษัท สินค้า แผน ทีม ผู้นำ และกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
วันนี้ ..ยูมีพลัสเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยผลลัพธ์รายได้ที่ชัดเจน การทำงานอย่างมีระบบ ผู้นำคุณภาพ จากเครือข่ายทั่วประเทศ.

ไม่มีความคิดเห็น