ขอเชิญร่วมงาน Digital Transformation โอกาสของธุรกิจ จากการเปลี่ยนผ่านสู่ สังคมดิจิตอล


 วิถีชีวิตใหม่ New Normal จากผลกระทบ  coronavirus superspreader เร่งเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างรวดเร็ว ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัว ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ โดยจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐาน ไปจนถึงกระบวนการของการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรสามารถแข่งขันในภาคธุรกิจได้อย่างดียิ่งขึ้น 

 

กิจกรรมดิจิตอล เปลี่ยนผู้บริโภคจากออฟไลน์สู่โลกออนไลน์ ศักยภาพของอุปกรณ์ดิจิตอลพกพา ที่มีประสิทธิภาพสูง โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีไร้สาย(Wireless Technology Infratructure) พัฒนาถึงขีดสุด ระบบการถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็วสูงขึ้น ข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้น ระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล(Cloud Computing Technology)ทำให้เข้าถึงข้อมูลจากทุกที่ด้วยความรวดเร็ว เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากร จากสังคมโลกหนึ่ง สู่โลกของสังคมดิจิตอล ผู้บริโภคไม่ใช่เป็นเพียงผู้เลือก แต่เป็นผู้กำหนดทิศทางตลาด ช่องทางออฟไลน์เดิมที่เน้นคุณค่าความสัมพันธ์ (Relationship)จะถูกแทนที่ด้วยระบบออนไลน์ ที่เน้นคุณค่าของความคุ้มค่า(Value)

  

ขอเชิญธุรกิจ SMEs แบรนด์ สินค้า บริการ ร่วมงาน
 

“Digital Transformation โอกาสของธุรกิจ

จากการเปลี่ยนผ่านสู่ สังคมดิจิตอล

 

 

สถานที่จัดงาน

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RMUTT Innovation & Knowledge Center

ห้อง Ballroom ชั้น 7  ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร กทม.

 

วันที่  6 มีนาคม 2564 เวลา  13.00-17.00

  เสวนา“โอกาสของธุรกิจ จากการเปลี่ยนผ่านสู่ สังคมดิจิตอล

     ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดอกเตอร์จากกองขยะ

   “เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส”


· ดร.วสุ เรืองจิรสุข กรรมการบริหาร สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

“ทักษะพื้นฐานที่ธุรกิจจำเป็นต้องมี เพื่อการนำเสนอแบรนด์อย่างมืออาชีพ”

· คุณสิทธิชัย เนตรสืบสาย จาก GetExpert

“โอกาสของธุรกิจ จากการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิตอล”

· คุณยลวรวรรษ แสงหิรัญ LINE Certified ไลน์ประเทศไทย

“แพลตฟอร์มแชทอันดับ 1 ของไทย

กับฟีเจอร์ใหม่ที่หลากหลายพร้อมเคียงข้างธุรกิจไทย ฝ่าวิกฤต”

นาวาโทพลัฏฐ์ แสนธรรมวุฒิ CEO. EBA App

“ทิศทางใหม่ นวัตกรรมทางความคิด ตอบโจทย์ทุกความต้องการ"

  •  แนะนำ โอกาสทางธุรกิจ  
  • ·         สายธุรกิจเพื่อสุขภาพ
  • ·         สายธุรกิจความงาม
  • ·         สายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  • ·         สายธุรกิจที่ปรึกษา
  • ·         สายธุรกิจทั่วไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมร่วมงาน

โทร.0991354488

 

อกาสของธุรกิจ

แนะนำธุรกิจ แสดงสินค้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โอกาสได้พบกับตัวแทน นักขาย นักการตลาด Digital Marketing รับสิทธิพิเศษก่อนใคร จาก GetExpert ซึ่งเราถือว่าท่านเป็นเหมือนหุ้นส่วนธุรกิจที่ร่วมกันฝ่าฟัน เพื่อผ่านพ้นในช่วงเวลาวิกฤติร่วมกัน

 

โอกาสของผู้ร่วมงาน

 พบโอกาสใหม่ จากธุรกิจ สินค้าและบริการ ที่กำลังมองหาตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย นักการตลาด Digital Marketing

 

 GetExpert

สื่อกลาง ในการเชื่อมต่อระหว่าง นักการขายและนักการตลาด Digital Marketing กับแบรนด์ ธุรกิจ สินค้า และบริการ

พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี สำหรับบุคคล องค์กร การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ทำการตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์

 

 

 Testimonials

 

ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ

  (ด็อกเตอร์จากกองขยะ)

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 Amarin TV สุดยอดแรงบันดาลใจ 'ดร.จากกองขยะ' เรื่องจริงจาก 'ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ'


รายการเจาะใจ ด็อกเตอร์จากกองขยะ   

มาตรการป้องกัน การระบาดของไวรัส โควิด-19

ผู้ร่วมงานต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อให้ผู้จัดสามารถระบุและควบคุมจำนวนผู้ร่วมงานได้อย่างชัดเจน ผู้ร่วมงานลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ และลงทะเบียนในวันร่วมงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่างตามมาตรการภาครัฐ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น